Keystone logo

11 หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับปริญญาตรี โปรแกรม ใน ภาษา ภาษาอังกฤษ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับปริญญาตรี
  • ภาษา
  • ภาษาอังกฤษ
สาขาการศึกษา
  • ภาษา (11)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับปริญญาตรี โปรแกรม ใน ภาษา ภาษาอังกฤษ

Pathway ระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการประชุมวิชาการภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้รวมการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการกับหลักสูตรในวิชาเลือกที่สำคัญของนักเรียนเพื่อให้เขาหรือเธอสามารถเริ่มต้นได้สำเร็จที่มหาวิทยาลัยด้วยเครื่องมือที่เขาต้องการ

วิถีภาษาอังกฤษเป็นภาษาอะไรบ้าง? เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษได้ในขณะที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการศึกษาด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแล้วนักเรียนยังสามารถเรียนภาษาอังกฤษวรรณคดีไวยากรณ์ภาษาศาสตร์หรือด้านอื่น ๆ ของการเรียนภาษาขึ้นอยู่กับความสำคัญของหลักสูตรภาษาอังกฤษ

แม้แต่นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษก็สามารถใช้ประโยชน์จากชั้นเรียนที่ช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะการเขียนได้ดีขึ้นและกลายเป็นภาษาอังกฤษที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมทางวิชาการ นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมักจะกลายเป็นนักเขียนที่ดีกว่าวิทยากรที่ราบรื่นมากขึ้นและนักเรียนมั่นใจมากขึ้น

ราคาของหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยปกติจะเท่ากับปีการศึกษาเดียวที่เป็นระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเข้าร่วมดังนั้นพวกเขาจึงควรวางแผนค่าเล่าเรียนให้เหมาะสม

นักเรียนที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษมีหลากหลายทางเลือกในการทำงาน หลายคนเลือกที่จะไล่ตามตำแหน่งเป็นครูหรืออาจารย์ผู้สอนในขณะที่คนอื่น ๆ ไปโฆษณาเป็นนักการตลาดและนักเขียนคำโฆษณาหรือเป็นผู้แต่งหรือนักข่าว การศึกษาระดับปริญญาภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ดีเมื่อมองหาตำแหน่งระดับเริ่มต้นในหลายสาขาเนื่องจากบอกว่าผู้จัดการว่าผู้ว่าจ้างเป็นผู้สื่อสารที่ดี

มหาวิทยาลัยหลายแห่งเสนอทางเดินระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษหรือโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันซึ่งรวมถึงโรงเรียนที่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาทางออนไลน์ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร