Keystone logo

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อความต่อไปนี้อธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ www.masterstudies.com 's เว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสร้างและดำเนินการโดย Keystone Academic Solutions โปรดอ่านอย่างระมัดระวัง การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Keystone Academic Solutions อาจแก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ ดังนั้นโปรดไปที่หน้านี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบข้อความ เนื่องจากมีผลผูกพันกับคุณ คำว่า "คุณ" และ "ผู้ใช้" ใช้ตลอดทั้งข้อความโดยอ้างอิงถึงบุคคลและ/หรือหน่วยงานทั้งหมดที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์หรือเหตุผลใดๆ

การใช้เนื้อหาและสิทธิในทรัพย์สิน

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาและเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ เช่น ข้อความ โลโก้ กราฟิก รูปภาพ และซอฟต์แวร์ ได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ของนอร์เวย์และระหว่างประเทศ เนื้อหาและสื่อทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ Keystone Academic Solutions หรือผู้จัดหาเนื้อหาหรือลูกค้า Keystone Academic Solutions ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการรวบรวมเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ (หมายถึงการรวบรวม การจัดการ และการแสดง) สิทธิ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของนอร์เวย์และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะไม่จับ ขาย อนุญาต แจกจ่าย เผยแพร่ แก้ไข ดัดแปลง แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ หรือนำเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไปใช้ซ้ำในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงโค้ด HTML ที่ Keystone Academic Solutions สร้างและใช้เพื่อสร้างหน้าเว็บ รหัสนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ด้วย ห้ามคุณละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้โดยชัดแจ้ง (เช่น โดยวิธีการแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือขั้นตอนใดๆ ที่รบกวนหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์นี้ การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ เพื่อ นำทางเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากที่ให้บริการโดย Keystone Academic Solutions พยายามถอดรหัส ถอดรหัส แยกส่วนหรือวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ การแพร่กระจายหรือพยายามแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ ได้รับการออกแบบหรือตั้งใจที่จะขัดขวาง สร้างความเสียหาย หรือรบกวนข้อมูล ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือระบบการสื่อสาร)

การใช้งาน

คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยที่คุณทำโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ และให้คุณไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามโดยสิ่งเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณยอมรับที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ดูหมิ่น ข่มขู่ ล่วงละเมิด ลามกอนาจาร ใส่ร้ายป้ายสี แสดงความเกลียดชัง หรือในทางอื่นใดที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขณะใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับที่จะไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเท็จเกี่ยวกับตัวคุณ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติส่วนตัวของคุณ หรือโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือข้อเสนอทางธุรกิจ หรือจดหมายลูกโซ่และจดหมายขยะ ในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์นี้และบริการ คุณต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสารของคุณเองและผลที่ตามมาของการโพสต์ของคุณ

ความรับผิดของ Keystone Academic Solutions

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ คุณใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาในความเสี่ยงของคุณเอง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์ และสามารถทำได้เมื่อใดก็ได้ Keystone Academic Solutions ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณหรือเพื่อรักษาเนื้อหาในเซสชั่นของคุณ Keystone Academic Solutions ไม่ได้ควบคุมหรือรับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่โพสต์โดยผู้ใช้ Keystone Academic Solutions อาจดำเนินการเพื่อป้องกันการใช้เว็บไซต์นี้อาจสร้างความรับผิดต่อ Keystone Academic Solutions

การปฏิเสธการรับประกันและความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง

Keystone Academic Solutions ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะทำงานได้โดยไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด Keystone Academic Solutions ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้ เนื้อหา การใช้งาน หรือผลลัพธ์การใช้งานนั้นถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา หรือเชื่อถือได้ Keystone Academic Solutions จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการใช้เว็บไซต์นี้ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าในกรณีใด Keystone Academic Solutions จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้งานของคุณหรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม Keystone Academic Solutions ให้ลิงก์เหล่านี้เพื่อความสะดวกแก่คุณเท่านั้น ไม่ใช่การรับรองเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ ซึ่ง Keystone Academic Solutions ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Keystone Academic Solutions กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และตัวแทนของบริษัท จากและต่อความรับผิด การเรียกร้อง การดำเนินการ ข้อเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและบัญชี การกล่าวหาหรือเป็นผลมาจากคุณ การใช้หรือการใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ผิดหรือการที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

โฆษณาแบบดิสเพลย์

Keystone Academic Solutions ได้ติดตั้งโฆษณาแบบดิสเพลย์และใช้ Doubleclick ซึ่งเป็นคุณลักษณะของ Google Analytics ที่อิงจากโฆษณาแบบดิสเพลย์ คุณสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics สำหรับการโฆษณาแบบดิสเพลย์ และปรับแต่งโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google โดยใช้ Ads Preferences Manager คุณยังสามารถสั่ง Google Analytics ไม่ให้ส่งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณไปยัง Google Analytics โดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Analytics Opt-out Browser Add-on สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ปัจจุบันของคุณ

ข้อมูลติดต่อ

โปรดดู หน้าติดต่อ ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2018