Keystone logo
West Valley College

West Valley College

West Valley College

บทนำ

West Valley College เป็นชุมชนของผู้เรียนที่เปิดรับผู้ที่แสวงหาโอกาสทางการศึกษาขั้นสูง คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของเรามีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้โดยอาศัยจิตวิญญาณแห่งการสอบถาม วิทยาลัยรวบรวมนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นด้วยความไว้วางใจความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบ ผ่านการสื่อสารแบบเปิดการสนับสนุนและการยอมรับซึ่งกันและกันการตัดสินใจร่วมกันผ่านการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมและการเคารพในความหลากหลาย West Valley College ยืนยันความมุ่งมั่นต่อผู้คน

สถานที่

  • Saratoga

    Fruitvale Avenue,14000, 95070, Saratoga

    คำถาม