Keystone logo
Volunteer State Community College

Volunteer State Community College

Volunteer State Community College

บทนำ

Volunteer State Community College เป็น Volunteer State Community College สาธารณะที่เปิดสอนระดับอนุปริญญาประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องและการบริการให้กับเขตเลือกตั้งของเรา

วิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะจัดหาโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นนวัตกรรมใหม่ การเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนและแรงงาน การส่งเสริมความหลากหลายการรับรู้วัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จการย้ายมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่มีความหมายในสังคมโลก

สถานที่

  • Gallatin

    Nashville Pike,1480, 37066, Gallatin

    คำถาม