Keystone logo
University College of the North (UCN)

University College of the North (UCN)

University College of the North (UCN)

บทนำ

University College of the North เป็นสถาบันที่อุทิศให้กับการพัฒนาชุมชนและภาคเหนือและสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของชาวอะบอริจินและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแมนิโทบาทางตอนเหนือ

University College of the North จะนำเสนอแนวทางวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแบบบูรณาการเพื่อให้แมนิโทบาทางตอนเหนือสามารถเข้าถึงความกว้างของการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาได้มากขึ้น

สถานที่

  • The Pas

    7 Street East,436, R9A 1T4, The Pas

    คำถาม