Keystone logo
TAFE VIC - Goulburn Ovens Institute GOTAFE

TAFE VIC - Goulburn Ovens Institute GOTAFE

TAFE VIC - Goulburn Ovens Institute GOTAFE

บทนำ

GOTAFE เป็นผู้ให้บริการด้านอาชีวศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาควิกตอเรีย GOTAFE มีหลักสูตรมากกว่า 130 หลักสูตรในแปดวิทยาเขตให้บริการพื้นที่ของรัฐบาลท้องถิ่น 11 แห่งโดยมีประชากรอาศัยอยู่โดยประมาณมากกว่า 240,000 คน เราให้บริการนักศึกษามากกว่า 9,000 คนต่อปีโดยเฉลี่ยมีพนักงานมากกว่า 500 คนและเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราให้บริการ

สถานที่

  • Shepparton

    Wanganui Road,260, 3630, Shepparton

    คำถาม