Keystone logo
SRH Hochschule für Gesundheit Gera

SRH Hochschule für Gesundheit Gera

SRH Hochschule für Gesundheit Gera

บทนำ

มหาวิทยาลัย มีเพียง 900 แห่ง ใน หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท 12 หลักสูตร มหาวิทยาลัย ของเราเป็น มหาวิทยาลัย เอกชนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐและได้รับการรับรองจากสถาบันแห่งหนึ่งในรัฐอิสระแห่งรัฐทูรินเจีย

โปรแกรมทั้งหมดได้รับการพัฒนาโดยจิตใจที่สดใสและเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพการทำให้รายละเอียดของมหาวิทยาลัยมีความคมชัดขึ้น แบบจำลองการศึกษาที่ยืดหยุ่นช่วยฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อการเติบโตของตลาดด้านสุขภาพ

มหาวิทยาลัยหมายถึงการฝึกส่วนตัวการบรรยายเชิงปฏิบัติและการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความสามารถ การฟื้นฟูสมรรถภาพหลักและรูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการของหลักสูตรปริญญาตรีกายภาพบำบัดและการบำบัดด้วยเสียงเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนใครในประเทศเยอรมนี

การเรียนกับเราหมายถึง

  • กลุ่มการศึกษาขนาดเล็กและการติดต่อใกล้ชิดกับอาจารย์
  • เป็นบุคคลที่ติดต่อเสมอ
  • ระยะทางสั้น ๆ และอาคารมหาวิทยาลัยที่มีอุปกรณ์ทันสมัย
  • การบรรยายภาคปฏิบัติ
  • ศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นและเพลิดเพลินกับการเรียน
  • ได้รับประโยชน์จากเครือข่าย SRH

คุณภาพการศึกษาที่ผ่านการรับรอง

โปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาของเรารวมทั้งมหาวิทยาลัยเองจะต้องได้รับการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเช่นหน่วยงานรับรองวิทยาการด้านสุขภาพและสังคม (AHPGS) และสภาวิทยาศาสตร์ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่สูงเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาของ SRH Hochschule für Gesundheit Gera มีคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุด

สถานที่

  • SRH College of Health, New Street 28-30, 07548, Gera

คำถาม