Keystone logo
South Gate Society Arts Center

South Gate Society Arts Center

South Gate Society Arts Center

บทนำ

South Gate Society Arts Center เป็น โรงเรียนเขียนเชิงสร้างสรรค์แห่งแรกในประเทศเดนมาร์กเป็นเวลา 4 ปี และเปิดสอนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนเขียนได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับแผนกวรรณคดีมหาวิทยาลัยที่นับถือทั่วโลกซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ระเบียบวินัยที่ได้รับการยอมรับอย่างจริงจังในทุกสถาบันการศึกษา มีโปรแกรมเจ็ดหลักสูตร : นวนิยายสารคดีกวีนิพนธ์ Screenwriting วรรณกรรมเด็ก Playwriting และ Screenwriting หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เข้มงวดและรวมเอาวิธีการดั้งเดิมในการศึกษาวรรณคดีที่มีแนวความคิดร่วมสมัยในขณะที่ยังรวมเอาชั้นเรียนเข้าไว้ด้วยกันในการเขียนและรวมเอาวิธีการในการเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เหมือนใครโดยการรวมศิลปะการเขียนเข้ากับการทำธุรกิจ โปรแกรมพยายามที่จะไม่เพียง แต่สร้างแรงบันดาลใจให้นักเขียนเขียน แต่จะ เผยแพร่ เพื่อ หาตัวแทน และ ออกจากโรงเรียนด้วยอาชีพในด้านการเขียน

สถานที่

  • Trekanten Bibliotek & Kulturhus Sebbersundvej 2A

คำถาม