Keystone logo
University of Osijek Faculty of Economics

University of Osijek Faculty of Economics

University of Osijek Faculty of Economics

บทนำ

ปีนี้คณะเศรษฐศาสตร์ใน Osijek เครื่องหมายครบรอบปีที่ห้าสิบของการทำงานที่ประสบความสำเร็จและแปดปีของการดำเนินงานของโปรแกรมการศึกษาใหม่อย่างสมบูรณ์ปรับตัวตาม ข้อตกลงโบโลญญา

Osijek" src="//www.masterstudies.com/element_db/37/37275_Efos_Osijek_photo.jpg" alt="University of Osijek" />คณะนี้มีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในโครเอเชียในส่วนนี้ จนถึงปี 2013 มีนักเรียนจบการศึกษา 10,316 คนจบการศึกษาระดับปริญญาโท 345 คนสำเร็จการศึกษา 691 คนได้รับปริญญาโทและ 191 คนได้รับปริญญาเอก คณะฯ มีความประสงค์ที่จะสร้างตัวเองขึ้นในฐานะสถาบันการศึกษาที่เป็นอิสระทันสมัยและมีการแข่งขันสูงใกล้เคียงกับมาตรฐานยุโรปและโลกด้านคุณภาพการสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผลของความพยายามเหล่านี้สะท้อนให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฟื้นฟูและการเพิ่มระดับความร่วมมือระหว่างประเทศและท้องถิ่นด้วยการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนในระดับต่างๆของโครงการการศึกษา

ในปี พ.ศ. 2554 คณะได้รับการรับรองจากนานาชาติและได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ IQA (CEEMAN International Quality Accreditation) เพื่อยืนยันคุณภาพของโครงการและการใช้ศักยภาพและคุณภาพของอุปกรณ์รวมถึงผลสุดท้าย ชื่อของคณะเศรษฐศาสตร์ใน Osijek สามารถพบได้ในฐานข้อมูลวิชาการระหว่างประเทศของโรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก การยอมรับในระดับนานาชาติได้ทำให้เกิดการยอมรับเพิ่มเติมประธาน UNESCO ในการเป็นผู้ประกอบการซึ่งได้รับรางวัลให้กับสถาบันและบุคคลเพื่อความสำเร็จที่โดดเด่นในสาขา

ในปีพ. ศ. 2556 คณะได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของคณาจารย์ในการให้บริการด้านการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงและการนำระบบการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จมาใช้

Osijek" src="//www.masterstudies.com/element_db/37/37273_Efos_Osijek_photo4.jpg" alt="University of Osijek" />

ข้อเท็จจริงที่ว่าคณะเศรษฐศาสตร์ใน Osijek ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 52 ปีก่อน เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกในเมืองและในภูมิภาคและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมหาวิทยาลัย JJ Strossmayer University of Osijek ระบุไว้อย่างชัดเจน ประเพณีอันร่ำรวยและความสามารถทางปัญญาในปัจจุบันของคณะฯ จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคและโครเอเชียโดยรวม

สถานที่

  • Ekonomski fakultet u Osijeku Trg Ljudevita Gaja 7 , 31000, Osijek

คำถาม