Keystone logo
Maastricht School of Management

Maastricht School of Management

Maastricht School of Management

คุณสมบัติวิทยาเขต

  ได้รับการรับรอง

  ได้รับการรับรองโดยองค์กร EFMD Equisได้รับการรับรองมาตรฐาน AMBAได้รับการรับรองโดยองค์กร AACSB

  ข้อกำหนดการรับเข้าโปรแกรม

  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของคุณที่จะประสบความสำเร็จในโรงเรียนธุรกิจโดยการสอบ GMAT ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดสำหรับการรับสมัครซึ่งวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการใช้เหตุผลของคุณ

  ดาวน์โหลด GMAT mini quiz เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำถามที่คุณจะพบในการสอบ

  สถานที่

  • Maastricht

   Tapijnkazerne 11, 6211 ME, Maastricht

   โปรแกรม

   คำถาม