Keystone logo
Jiangsu University of Science and Technology

Jiangsu University of Science and Technology

Jiangsu University of Science and Technology

บทนำ

Jiangsu University of Science and Technology ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง Zhenjiang ที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมณฑล Jiangsu

เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านวิศวกรรมโดยมีความสามารถในการแข่งขันในสามสาขาวิชา ได้แก่ การต่อเรือวิศวกรรมทางทะเลและการศึกษาด้านการเดินเรือ

ด้วยความเป็นเลิศในการปลูกฝังวิศวกรจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบันที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความขยันหมั่นเพียรคุณธรรมประสบการณ์และการฝึกฝนเป็นคำขวัญและโครงการ Belt and Road Initiative เป็นพันธกิจ Jiangsu University of Science and Technology อุทิศตนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมจีนและการพัฒนาโลก

สถานที่

  • Zhenjiang

    Zhenjiang, ประเทศจีน

    คำถาม