Keystone logo
Inscape Education Group

Inscape Education Group

Inscape Education Group

บทนำ

Inscape เชื่อมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมโฆษณาจะมีความหลากหลาย

เรามีวัฒนธรรมสถาบันที่โดดเด่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Inscape และนักเรียนของ Inscape วัฒนธรรมของเราสร้างขึ้นจากระบบคุณค่าที่ส่งเสริมคุณภาพความถูกต้องและความสัมพันธ์ เราพยายามทำให้สิ่งนี้สะท้อนความรู้สึกในทุกๆด้านของสถาบันการศึกษาของเรา

ในฐานะองค์กรเราส่งเสริมการรวมข้อมูลและการเข้าถึงการเรียนรู้ที่สูงขึ้น สำหรับนักเรียนทุกๆ 20 คนที่ลงทะเบียนเรียนกับเราเราสามารถมอบทุนการศึกษาบางส่วนหรือเต็มจำนวนเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครที่สมควรได้รับซึ่งจะไม่มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติในอาชีพที่เลือก

เรานำวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต อัตราส่วนของวิทยากร / นักเรียนต่ำเพื่อให้ความสนใจเป็นรายบุคคลนอกเหนือจากความต้องการทางวิชาการของนักเรียนของเรา เราเข้าใจถึงพลวัตของวัฒนธรรมชั้นเล็ก ๆ และเพิ่มผลผลิตของนักเรียนภายในสภาพแวดล้อมนี้ อย่างไรก็ตามนักศึกษาคาดว่าจะมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองและมุ่งมั่นที่จะกลายเป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระในที่สุด

เราใส่แนวทางการเรียนการสอนที่ยึดตามหลักการของการเรียนรู้ด้วยการทำงานร่วมกัน (WIL) ผู้สำเร็จการศึกษาที่ออกจากเรามีความมั่นใจในการเข้าสู่โลกธุรกิจ เราใช้แนวทางธุรกิจในหลักสูตรและห้องเรียนของเราเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในด้านโอกาสและความท้าทายที่คาดหวังในโลกแห่งการทำงาน

การเรียนรู้ต่อเนื่อง

การเข้าถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ในลำดับความสำคัญสูงของเราและเรามีความภาคภูมิใจที่นักเรียนมากกว่าสองในสามที่เข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงของเราจะได้รับการยอมรับในคุณสมบัติที่ Inscape หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองและจดทะเบียน

ได้รับการรับรอง

Inscape รับการจดทะเบียนกับกรมอุดมศึกษาและการฝึกอบรม (DHET) ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับสูงของเอกชน ประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรระดับสูงของเราได้รับการรับรองโดยสภาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE) และได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองคุณสมบัติของแอฟริกาใต้ (South African Qualifications Authority หรือ SAQA) แห่งชาติเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)

สถานที่

  • Cape Town Campus 408 The Armoury, Buchanan Square, 160 Sir Lowry Road, Woodstock, , Cape Town

  • Durban Campus 106 Montpelier Road (access via 8th avenue off Florida Road) Morningside, , Durban

  • Midrand Campus 353 Alexandra Road Halfway Gardens, , Midrand

  • Pretoria Campus 193 Corobay Avenue Waterkloof Glen, , Pretoria

คำถาม