Keystone logo
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA

บทนำ

มูลนิธิ Lumen Gentium Catholic University Foundation - UNICATÓLICAมุ่งมั่นในคุณค่าของคริสเตียนฝึกฝนผู้คนในรูปแบบที่สำคัญยืนยันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในความสัมพันธ์กับพระเจ้ากับตนเองกับผู้อื่นและกับสิ่งแวดล้อมผ่านการรุ่นและการแพร่กระจาย ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน

มูลนิธิ Lumen Gentium Catholic University Foundation - UNICATÓLICA - Institution of the Archdiocese of Cali จะได้รับการยอมรับในลักษณะการรวมตัวทางสังคมสำหรับความเกี่ยวข้องและคุณภาพของโปรแกรมและโครงการของสถาบันอาชีพในการบริการสังคมของผู้สำเร็จการศึกษาและเพื่อการป้องกัน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสันติภาพ

สถานที่

  • Cali

    No. 12-459 Pance, Cali - Colombia, , Cali

    คำถาม