Keystone logo
Emeritus Institute of Management

Emeritus Institute of Management

Emeritus Institute of Management

บทนำ

EMERITUS เปิด หลักสูตรร่วมกับ MIT Sloan, Columbia Business School Executive Education, Tuck School of Business ที่ Dartmouth และ Columbia Engineering Executive Education

สถาบันการศึกษาที่ตั้งขึ้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มงวดทางวิชาการของ EMERITUS สถาบันการศึกษาผู้ก่อตั้งแต่ละแห่งจะอยู่ในคณะกรรมการวิชาการซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องการศึกษาของ EMERITUS

EMERITUS มุ่งมั่นที่จะนำการศึกษาด้านการจัดการที่มีคุณภาพสูงไปทั่วโลก สถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งของเราตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่มีสถานะระดับโลกในแง่ของนักเรียนศิษย์เก่าศูนย์รวมและอิทธิพลของโลก เพื่อขยายการเข้าถึงทั่วโลกของโรงเรียนที่ตั้งขึ้น EMERITUS ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ใกล้กับประเทศที่มีการเติบโตสูงจำนวนมาก ทีมงานของเรากระจายตัวไปทั่วโลกนักเรียนของเราจะตั้งอยู่ทั่วโลกและในหลักสูตรเนื่องจากเราคาดว่าจะมีศิษย์เก่าระดับนานาชาติมาก

หน้าที่

เราจะบรรลุวิสัยทัศน์โดยเน้น 3 เสาหลักแห่งความเป็นเลิศ

 • Best of Global Education
 • เทคโนโลยีที่เปิดใช้นวัตกรรมหลักสูตร
 • การพัฒนาวิชาชีพและการเร่งความเร็วในอาชีพ

ค่า

ค่านิยมของเรากำหนดว่าเราเป็นใครคนที่เราทำงานด้วยและวิธีที่เราทำงานร่วมกัน พวกเขายัง encapsulate พฤติกรรมที่เราแสวงหาในนักเรียนและศิษย์เก่าของเรา

 • เคาะเป็นความหลงใหลนำความสุขในการทำงานถูกกระตุ้นความกระตือรือร้นมีความคิดเชิงบวก
 • เติบโตเปลี่ยนแปลงปรับปรุงปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น
 • การพูดตรงไปตรงมา
 • เข้าถึงความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมาย
 • การพูดขึ้นเป็นตัวหนาการทดลองการบุกเบิกการเสี่ยง
 • เป็นเจ้าของผลงาน

สถานที่

 • Singapore

  78 Shenton Way, #20-02 Singapore, 079120, Singapore

  โปรแกรม

  คำถาม