Keystone logo
Cademix Institute of Technology

Cademix Institute of Technology

Cademix Institute of Technology

บทนำ

Cademix Institute of Technology เป็นสถาบันการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมชั้นนำเฉพาะบุคคลในใจกลางยุโรป ภารกิจของเราคือการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงได้ จุดเน้นของ Cademix อยู่ที่การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย วิศวกรรม การผลิต สื่อผสม ด้วยเหตุนี้ Cademix จึงเปิดสอนหลักสูตรสหสาขาวิชาชีพและการเร่งความเร็วในสายอาชีพที่หลากหลายในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ และศิลปะดิจิทัล

Cademix ได้รับการวางแผนเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงครอบคลุมถึงเทคโนโลยีเฉพาะและการปรับตัวทางวัฒนธรรมที่จำเป็นในยุโรป Cademix Career Acceleration Programs ทำงานควบคู่ไปกับโปรแกรมระดับอาชีวศึกษาและได้รับการรับรอง นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับและเร่งชุดทักษะของผู้สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุดและได้รับค่าตอบแทนสูงในอุตสาหกรรม

สถานที่

สถานที่
 • Vienna

  Donau-City-Straße,1, 1220, Vienna

  • facebook
  • youtube
  • linkedin
  • instagram

คำถาม