Keystone logo
ABC BootCamps

ABC BootCamps

ABC BootCamps

บทนำ


เราเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกในการนำเสนอโปรแกรมการศึกษาเชิงผู้ประกอบการไปทั่วโลก ด้วยความตั้งใจที่จะรวบรวมคนหนุ่มสาวที่มีความทะเยอทะยานเข้ากับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ นักการศึกษาและผู้ให้คำปรึกษาระดับโลกของเราคือผู้ประกอบการ ผู้ก่อตั้ง เจ้าของธุรกิจ และนักลงทุนที่สอนทักษะ ความคิด และกรอบการทำงานที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมการแข่งขันในปัจจุบัน


วิสัยทัศน์ของเรา : คือการเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกวิชาการและธุรกิจและโลกธุรกิจเริ่มต้นและองค์กรในเวลาเดียวกันโดยมีเป้าหมายหลักในการถ่ายทอดความรู้ประยุกต์สู่เยาวชนผ่านประสบการณ์ระดับนานาชาติ


ภารกิจของเราคือเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการศึกษาทางธุรกิจผ่านทางแพลตฟอร์มการประชุมการสัมมนาการประชุมสุดยอดและหลักสูตรซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการจ้างงานที่สูงขึ้นหรือเป็นตัวแทนก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการ

สถานที่

  • Toronto

    160 Mutual St., M5B 2M2, Toronto

  • San Jose

    One Washington Square, 95192, San Jose

    คำถาม