Keystone logo
ไต้หวัน

ศึกษา หลักสูตรวิชาการ ใน ไต้หวัน 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  323
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  26
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  22
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  36

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  4
 • ตั๋วหนัง

  9
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2