Keystone logo
โปแลนด์

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน โปแลนด์ 2024

จำนวนสถาบัน: 3
  • Stockholm, สวีเดน
  • Boden, สวีเดน
  • + 3 มากกว่า

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Kraków, โปแลนด์

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Warsaw, โปแลนด์

  European Vocational Education Institute เป็นโปรแกรมการศึกษาด้านการเรียนรู้สายอาชีพที่จัดทำโดยมูลนิธิ Zabielski กระแสการพัฒนาใหม่ในสังคมของเราทำให้เกิดความท้าทายต่อระบบการศึกษาที่มีอยู่ นอกเหนือจากความรู้ที่จำเป็นแล้วการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ก็มีบทบาทสำคัญ