Keystone logo
โซมาเลีย

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน โซมาเลีย 2023

จำนวนสถาบัน: 1
    • New York, สหรัฐอเมริกา
    • Athens, กรีก
    • + 11 มากกว่า

    Unicaf เป็นองค์กรการศึกษาระดับโลกที่ตั้งอยู่ในยุโรปโดยมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อศึกษาต่อทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรปัจจุบันมหาวิทยาลัย University of Suffolk (สหราชอาณาจักร), Liverpool John Moores University (UK), มหาวิทยาลัย South Wales (สหราชอาณาจักร) , มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, Riverside Extension (USA) และมหาวิทยาลัย Unicaf University (แอฟริกา) หลายวิทยาเขต