Keystone logo
แคลิโดเนียใหม่

ศึกษา หลักสูตรวิชาการ ใน แคลิโดเนียใหม่ 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  424
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  64
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  54
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  68

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  10
 • ตั๋วหนัง

  11
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  8