Keystone logo
อาเซอร์ไบจาน

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน อาเซอร์ไบจาน 2024

จำนวนสถาบัน: 11
  • Baku, อาเซอร์ไบจาน

  Western University (ปัจจุบันคือ Western Caspian University) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของอาเซอร์ไบจาน ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 Western Caspian University เป็นสมาชิกของ International Association of Universities ภายใต้ UNESCO ตั้งแต่ปี 1992, European Fund for Management Development ตั้งแต่ปี 1996 และ Black Sea Universities Network ตั้งแต่ปี 1999 รวมถึง Association for European Studies on the Caucasus (AESC) , สมาคมรัฐศาสตร์ (PSA) , สมาคมปรัชญาวิทยาศาสตร์แห่งยุโรป (EPSA) , เครือข่ายการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDSN) , สมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ , สหพันธ์ปีนเขาและไต่เขานานาชาติ (UIAA) , โครงการความร่วมมือภูเขาแห่งสหประชาชาติ , สมาคมผู้บริหารการศึกษานานาชาติ (AIEA) และองค์กร สภา และสมาคมระหว่างประเทศอื่นๆ อีกหลายแห่ง

  • Manchester, ประเทศอังกฤษ
  • Budapest, ฮังการี
  • + 62 มากกว่า

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, อาเซอร์ไบจาน

  Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport เป็นโรงเรียนระดับอุดมศึกษาที่ให้โอกาสทั้งหมดในการเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสูงในการศึกษาด้านกีฬา วัตถุประสงค์หลักของ Academy คือการฝึกอบรมครูพลศึกษา ผู้ฝึกสอน และวิธีการทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนพลศึกษาและการกีฬา

  • Baku, อาเซอร์ไบจาน

  การศึกษาที่ Baku Women's University จัดขึ้นตามระบบของตนเอง มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

  • Baku, อาเซอร์ไบจาน

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Nakhchivan, อาเซอร์ไบจาน

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, อาเซอร์ไบจาน

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Nakhchivan, อาเซอร์ไบจาน

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, อาเซอร์ไบจาน

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, อาเซอร์ไบจาน

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, อาเซอร์ไบจาน

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...