Keystone logo
อาร์เมเนีย

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน อาร์เมเนีย 2024

จำนวนสถาบัน: 2
    • Yerevan, อาร์เมเนีย

    Yerevan State University ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? YSU ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    • Yerevan, อาร์เมเนีย

    Eurasia International University ให้การศึกษาในสามระดับของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย: ปริญญาตรี (ระดับ VI), ปริญญาโท (ระดับ VII), นักวิจัย (ผู้สมัครระดับวิทยาศาสตร์ (ระดับ VIII))