Keystone logo
หมู่เกาะเวอร์จิน

ศึกษา หลักสูตรวิชาการ ใน หมู่เกาะเวอร์จิน 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  1001
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  91
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  89
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  132

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  8
 • ตั๋วหนัง

  9
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  4