Keystone logo
หมู่เกาะมาร์แชลล์

ศึกษา หลักสูตรวิชาการ ใน หมู่เกาะมาร์แชลล์ 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  541
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  168
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  64
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  94

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  9
 • ตั๋วหนัง

  9
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  9