Keystone logo
ลักเซมเบิร์ก

ศึกษา หลักสูตรวิชาการ ใน ลักเซมเบิร์ก 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  869
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  79
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  51
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  0

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  10
 • ตั๋วหนัง

  12
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  5