Keystone logo
ประเทศเคนย่า

ศึกษา หลักสูตรวิชาการ ใน ประเทศเคนย่า 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  164
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  7
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  31
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  24

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  4
 • ตั๋วหนัง

  5
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  1