Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 5 A-levels  (ขั้นสูง) โปรแกรม ใน การศึกษาด้านดนตรี 2023

5 ขั้นสูง โปรแกรม ใน การศึกษาด้านดนตรี 2023

ภาพรวม

ถือว่าเป็นสาขาวิชาที่ครบถ้วนการศึกษาดนตรีอาจมุ่งเป้าไปที่การจัดเตรียมนักการศึกษาเพื่อสอนแนวคิดทางดนตรีแก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อที่อาจครอบคลุม ได้แก่ การสอนนักเรียนให้จดจำอ่านและแต่งเพลงนอกเหนือจากการฝึกอบรมด้านประสิทธิภาพ

การให้คะแนน A สูงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาชาวอังกฤษที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาขั้นสูงใช้ผลการสอบเหล่านี้เพื่อตัดสินใจว่านักเรียนกำลังเตรียมที่จะเรียนในหลักสูตรหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ขั้นสูง
  • ศึกษาศาสตร์
  • การสอน
  • การศึกษาด้านดนตรี
สาขาการศึกษา
  • ศึกษาศาสตร์ (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน