Keystone logo

1 ขั้นสูง โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ขั้นสูง
  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษากฎหมายธุรกิจ
  • กฎหมายธุรกิจ
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ขั้นสูง โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจคืออะไร?

กฎหมายธุรกิจคือการศึกษากฎหมายที่ใช้กับการประกอบการพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งและการดำเนินธุรกิจ การขายและการซื้อสินค้าและบริการ กฎหมายสัญญา กฎหมายการจ้างงาน และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ธุรกิจจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับในการดำเนินงาน และปริญญากฎหมายธุรกิจสามารถสอนนักศึกษาถึงวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายในขณะเดียวกันก็ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทด้วย

อาชีพกฎหมายธุรกิจคืออะไร?

อาชีพด้านกฎหมายธุรกิจมีหลายประเภท ตั้งแต่การทำงานเป็นที่ปรึกษาภายในบริษัทไปจนถึงการเป็นหุ้นส่วนในสำนักงานกฎหมาย นักกฎหมายธุรกิจอาจทำงานให้กับรัฐบาลหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง นักกฎหมายธุรกิจบางคนตั้งบริษัทของตนเองหรือเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนกฎหมาย

เหตุใดการเรียนกฎหมายธุรกิจจึงมีความสำคัญ

หลักสูตรปริญญาด้านกฎหมายธุรกิจจะช่วยให้นักศึกษามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านธุรกิจ กฎหมายสัญญา และหัวข้อกฎหมายอื่นๆ ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ทำงานในโลกธุรกิจ หรือเป็นทนายความขององค์กร ชั้นเรียนกฎหมายธุรกิจยังสอนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ซึ่งมีประโยชน์ในทุกด้าน

ปริญญากฎหมายธุรกิจคืออะไร?

มีหลักสูตรกฎหมายธุรกิจที่หลากหลายตั้งแต่ระดับอนุปริญญาไปจนถึงปริญญาเอก ปริญญาด้านกฎหมายธุรกิจส่วนใหญ่จะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น กฎหมายสัญญา องค์กรธุรกิจ การละเมิด และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปริญญากฎหมายธุรกิจบางหลักสูตรยังมุ่งเน้นไปที่กฎหมายเฉพาะด้าน เช่น ภาษีอากรหรือกฎหมายหลักทรัพย์

การให้คะแนน A สูงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาชาวอังกฤษที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาขั้นสูงใช้ผลการสอบเหล่านี้เพื่อตัดสินใจว่านักเรียนกำลังเตรียมที่จะเรียนในหลักสูตรหรือไม่