เล่านิทานภาพ MINI-master

BAU International Academy of Rome

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

เล่านิทานภาพ MINI-master

BAU International Academy of Rome

โครงการ Minimaster นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจวิธีการถ่ายทอดข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรมข้อมูลส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ผ่านภาษาภาพโดยใช้โครงสร้างการเล่าเรื่องหลายชั้นซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวและตัวอักษร Made in Italy ที่แท้จริง

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 18, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.พ. 2019
พฤษภาคม 2019
Duration
ระยะเวลา
12 
เต็มเวลา
Price
ราคา
3,500 EUR
Locations
อิตาลี - Rome, Lazio
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : พฤษภาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.พ. 2019
อิตาลี - Rome, Lazio
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
พฤษภาคม 2019
อิตาลี - Rome, Lazio
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ก.ย. 2019
อิตาลี - Rome, Lazio
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด