อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ประกาศนียบัตรปริญญาตรีสาขา European Studies (30 หน่วยกิต)

หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบ่งออกเป็นหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกหรือวิชาเอก) วิชาเลือกสามารถเลือกได้จากหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพิเศษจะกำหนดตามการลงทะเบียนเรียนและอาจไม่มีให้บริการในวิทยาเขตทั้งหมด มีหลักสูตรพิเศษเฉพาะสำหรับนักเรียนทุกคน นักเรียนจะได้รับการแนะนำให้เรียนจบหลักสูตรและได้รับเครดิตในระดับสูงสุด

ข้อกำหนดของโปรแกรม

  • รวม 30 หน่วยกิต
  • หลักสูตร (รายย่อย) 20 หน่วยกิต / 4 หลักสูตร
  • วิชาเลือก 10 หน่วยกิต / 2 หลักสูตร

การเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นเมื่อการศึกษาเริ่มขึ้นแล้วจะเป็นไปได้ตราบเท่าที่ความต้องการของโปรแกรมจะได้รับเมื่อจบการศึกษา ดังนั้นการตัดสินใจเปลี่ยนควรทำให้เร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโปรแกรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

  • ความชำนาญในภาษาอังกฤษ (ดูที่ส่วนการรับเข้าเรียนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
  • ประกาศนียบัตรมัธยมปลายที่อนุญาตให้เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศต้นทาง

นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปที่จบการศึกษาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 ปีและผู้ที่ไม่ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่อนุญาตให้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศต้นกำเนิดควรได้รับเงินอีก 60 หน่วยกิตในโครงการ Foundation Undergraduate Foundation

ทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพ

หลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาของเรามีความมุ่งมั่นในการทำงานและให้ความยืดหยุ่นแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี นักเรียนจะได้รับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาวิชาชีพและโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย

หลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาโอนย้ายวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ต้องการเห็นการจ้างงานของตนในตลาดงานในปัจจุบันเพิ่มขึ้นโดยมีส่วนร่วมในการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้มงวดและมีความท้าทายด้านวิชาการเพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องในสาขา ของศิลปศาสตร์

เมื่อจบการศึกษานักเรียนส่วนใหญ่เริ่มต้นหรือก้าวไปสู่อาชีพที่มีตำแหน่งระดับเริ่มต้นใน บริษัท และองค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติในหลายภาคเศรษฐกิจ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกที่จะเรียนต่อได้โดยไม่หยุดชะงักในเกือบทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของพวกเขา

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 16 หลักสูตรที่เสนอโดย European College for Liberal Studies »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
เม.ย. 2019
ก.ย. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
เม.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.พ. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

เม.ย. 2019

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date

ก.พ. 2020

อื่น ๆ