ประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีด้านการสื่อสาร

European College for Liberal Studies

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีด้านการสื่อสาร

European College for Liberal Studies

ประกาศนียบัตรการสื่อสารเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี (30 หน่วยกิต)

หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบ่งออกเป็นหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกหรือวิชาเอก) วิชาเลือกสามารถเลือกได้จากหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพิเศษจะกำหนดตามการลงทะเบียนเรียนและอาจไม่มีให้บริการในวิทยาเขตทั้งหมด มีหลักสูตรพิเศษเฉพาะสำหรับนักเรียนทุกคน นักเรียนจะได้รับการแนะนำให้เรียนจบหลักสูตรและได้รับเครดิตในระดับสูงสุด

ข้อกำหนดของโปรแกรม

  • รวม 30 หน่วยกิต
  • หลักสูตร (รายย่อย) 20 หน่วยกิต / 4 หลักสูตร
  • วิชาเลือก 10 หน่วยกิต / 2 หลักสูตร

การเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นเมื่อการศึกษาเริ่มขึ้นแล้วจะเป็นไปได้ตราบเท่าที่ความต้องการของโปรแกรมจะได้รับเมื่อจบการศึกษา ดังนั้นการตัดสินใจเปลี่ยนควรทำให้เร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโปรแกรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

  • ความชำนาญในภาษาอังกฤษ (ดูที่ส่วนการรับเข้าเรียนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
  • ประกาศนียบัตรมัธยมปลายที่อนุญาตให้เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศต้นทาง

นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปที่จบการศึกษาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 ปีและผู้ที่ไม่ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่อนุญาตให้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศต้นกำเนิดควรได้รับเงินอีก 60 หน่วยกิตในโครงการ Foundation Undergraduate Foundation

ทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพ

หลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาของเรามีความมุ่งมั่นในการทำงานและให้ความยืดหยุ่นแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี นักเรียนจะได้รับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาวิชาชีพและโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย

หลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาโอนย้ายวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ต้องการเห็นการจ้างงานของตนในตลาดงานในปัจจุบันเพิ่มขึ้นโดยมีส่วนร่วมในการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้มงวดและมีความท้าทายด้านวิชาการเพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องในสาขา ของศิลปศาสตร์

เมื่อจบการศึกษานักเรียนส่วนใหญ่เริ่มต้นหรือก้าวไปสู่อาชีพที่มีตำแหน่งระดับเริ่มต้นใน บริษัท และองค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติในหลายภาคเศรษฐกิจ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกที่จะเรียนต่อได้โดยไม่หยุดชะงักในเกือบทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของพวกเขา

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.พ. 2019
เม.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
ประเทศญี่ปุ่น - Tokyo
วันเริ่มต้น : เม.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - Zürich, Zurich
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศเบลเยียม - Brussels
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศเบลเยียม - Antwerp, Flanders
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สเปน - Barcelona, Catalonia
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สเปน - Madrid, Community of Madrid
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.พ. 2019
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - Zürich, Zurich
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
เม.ย. 2019
ประเทศญี่ปุ่น - Tokyo
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ก.ย. 2019
สเปน - Barcelona, Catalonia
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศเบลเยียม - Brussels
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สเปน - Madrid, Community of Madrid
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศเบลเยียม - Antwerp, Flanders
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด