ฤดูร้อน Intensives ซูเปอร์

Eton Institute

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ฤดูร้อน Intensives ซูเปอร์

Eton Institute

หลักสูตรเร่งรัดภาคฤดูร้อนของ Eton Institute ให้มีโอกาสพิเศษในการพัฒนาทักษะด้านภาษาของบุคคลเพียงไม่กี่สัปดาห์! หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษและอาราบิกแบบเร่งรัด 60 ชั่วโมงดำเนินการทุกๆปีเฉพาะในช่วงฤดูร้อนของเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคม หลักสูตรมีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงในดูไบและอาบูดาบี

ตารางเรียนเร่งรัดภาคฤดูร้อน

วันที่: 26 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม, 24 กรกฎาคม - 11 ส.ค. , 14 ส.ค. - 1 ก.ย.

เวลา: 9:00 น. - 01:00 น., 13:30 น. - 15.30 น. หรือ 18:00 น. - 10:00 น

วัน: วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี

ลดราคา: AED 2550 เป็นเวลา 60 ชั่วโมง!

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
  • ภาษาอาหรับ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
กรกฎาคม 2019
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
60 
เต็มเวลา
Price
ราคา
2,550 AED
Locations
สหรัฐอเมริกา - New York, New York
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - Abu Dhabi, Abu Dhabi
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - Dubai, Dubai
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ออสเตรีย - Vienna, Vienna
วันเริ่มต้น : ต.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
อินเดีย - New Delhi, Delhi
วันเริ่มต้น : กรกฎาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ฮ่องกง - Hong Kong
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
กรกฎาคม 2019
อินเดีย - New Delhi, Delhi
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ก.ย. 2019
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - Dubai, Dubai
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - Abu Dhabi, Abu Dhabi
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ฮ่องกง - Hong Kong
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - New York, New York
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ต.ค. 2019
ออสเตรีย - Vienna, Vienna
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด