หลักสูตรระยะสั้น - ศิลปะและการจัดการวัฒนธรรม

European School of Economics

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

หลักสูตรระยะสั้น - ศิลปะและการจัดการวัฒนธรรม

European School of Economics

โครงการ ESE Professional Arts and Culture Management ที่ European School of Economics ในฟลอเรนซ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างผู้นำทางด้านทัศนศิลป์และวัฒนธรรม เมื่อจบหลักสูตรนักเรียนจะได้มีโอกาสเข้าสู่ Pathway ของโลกศิลปะนานาชาติภายในเช่นสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์และตลาดศิลปะ โปรแกรมนี้รวมหลักสูตรที่เข้มงวดซึ่งสอนโดยอาจารย์มืออาชีพและโอกาสในการเรียนรู้ในสถานที่ที่มีคุณค่าเพื่อแยกความแตกต่างของนักเรียนในสภาพแวดล้อมของรัฐเอกชนและไม่หวังผลกำไร

วันที่รับเงิน: มกราคม, เมษายน, กันยายน

โมดูลที่นำเสนอ:

 • มูลนิธิประวัติศาสตร์ศิลป์
 • การตลาดศิลปะและธุรกิจ
 • การตัดสินใจทางธุรกิจระหว่างประเทศ
 • E-Business และอีคอมเมิร์ซ

รวมชั่วโมงเรียน: 144

โหมดการจัดส่ง: แต่ละโมดูลมีชั้นเรียน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวม 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันศุกร์)

การประเมินหลักสูตร:

 • การประเมินระยะกลาง (30%)
 • การประเมินผลขั้นสุดท้าย (70%)

ข้อกำหนดในการเข้า:

 • แบบฟอร์มใบสมัคร
 • ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย
 • CV / CV
 • คำสั่งระดับกลางของภาษาอังกฤษ (TOEFL / IELTS เป็นบวก)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง / เอกสารประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางสามใบ
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 ยูโรที่ไม่สามารถคืนเงินได้

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุด: 30 (เพื่อให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ไม่ซ้ำกับอัตราส่วนระหว่างศาสตราจารย์กับนักเรียนไม่เกิน 30 คนจะเข้ารับการศึกษาในโครงการนี้)

การฝึกงาน (เลือกได้): หลังจากสำเร็จหลักสูตรผู้เข้าร่วมโครงการอาจเลือกที่จะฝึกงาน 3 เดือนตามรายละเอียดและเป้าหมายการทำงาน การประเมินผลกับ ESE Placement Officer จะเป็นตัวกำหนดสิทธิ์ในการจัดตำแหน่ง

โอกาสทางวิชาชีพ: โครงการ ESE ระดับมืออาชีพด้านศิลปะและการจัดการทางวัฒนธรรมได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมผู้นำด้านนวัตกรรมและศิลปะในสาขาศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าอบรมจะเตรียมตัวสำหรับตำแหน่งในหอศิลป์และบ้านประมูลรวมทั้งที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและการตลาดในภาคศิลปะเช่น Art Funding Managers, Art Editor และ Art Administrator เป็นต้น

เครดิต

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ม.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
5,000 EUR
Locations
ประเทศอังกฤษ - London, England
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
อิตาลี - Florence, Tuscany
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ม.ค. 2019
ประเทศอังกฤษ - London, England
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
อิตาลี - Florence, Tuscany
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด