Read the Official Description

Rennert โปรแกรมฝึกงาน

ตอนนี้ในไมอามีและนิวยอร์ก!

สองโปรแกรมที่ดี:

วันหยุดและอาสาสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยว)

ช่วงเวลาสั้น ๆ
  • เรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา 4 สัปดาห์แรก
  • ฝึกงานเต็มเวลาสำหรับ 4-8 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ฟิลด์ที่ฝึกงานที่มีอยู่: การตลาด, ประชาสัมพันธ์, สถาปัตยกรรม, แฟชั่น, ไอที, การบริการ, การออกแบบ, โฆษณา, และศิลปะ ทุ่งไม่รับประกันราคา NYC - วันหยุดและอาสาสมัคร * 880 $ / สัปดาห์ที่ 4-10. $ 1,120 * / 11-14 สัปดาห์ . บวกค่าใช้จ่ายของหลักสูตรภาษาอังกฤษราคา SoBe - วันหยุดและอาสาสมัคร $ 500 * / 4-10 สัปดาห์ $ 620 * / 11-14 สัปดาห์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ. * ราคาขั้นต้นและคณะกรรมการ 20% มีผลบังคับใช้

ภาษาอังกฤษธุรกิจในการดำเนินการ (F1 วีซ่า)

ระยะยาว
  • การศึกษา Part-time, นักศึกษาฝึกงานนอกเวลา
  • พัฒนาภาษาอังกฤษในช่วง 2 สัปดาห์แรกเตรียมความพร้อมประวัติส่วนตัวและการสัมภาษณ์การปฏิบัติ
  • ฝึกงานนอกเวลาจากสัปดาห์ที่ 3-14 ขณะที่ยังคงพัฒนาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษธุรกิจ Rennert หลักสูตร
ฟิลด์ที่ฝึกงานที่มีอยู่: การตลาด, ประชาสัมพันธ์, สถาปัตยกรรม, แฟชั่น, ไอที, การบริการ, การออกแบบ, โฆษณา, และศิลปะ ทุ่งไม่รับประกันราคา NYC - ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในการดำเนินการ 880 $ * / 4-10 สัปดาห์. $ 1,120 * / 11-14 สัปดาห์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ราคา SoBe - อั​​งกฤษธุรกิจในการดำเนินการ 500 $ * / 4-10 สัปดาห์ $ 620 * / 11-14 สัปดาห์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ. * ราคาขั้นต้นและคณะกรรมการ 20% มีผลบังคับใช้
Program taught in:
อังกฤษ

See 5 more programs offered by Rennert English Language School »

อื่นๆ