ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการ

Toi Ohomai Institute of Technology

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการ

Toi Ohomai Institute of Technology

ข้อมูลโครงการ

  • ค่าเล่าเรียน 19,950 เหรียญ
  • เดือนกุมภาพันธ์, กรกฎาคม, พฤศจิกายน
  • IELTS 6.5 ขั้นต่ำที่ไม่มีวงน้อยกว่า 6.0
  • ระยะเวลา (ความยาวของการศึกษา) 1 ปี

เป้าหมายของโครงการ

คุณสมบัตินี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการความก้าวหน้าในการวิจัยเชิงวิชาการและการจัดการเรื่องการปฏิบัติ หลักสูตรนี้จะเป็นการเสริมสร้างการศึกษาระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษาก่อนหน้าและเสริมสร้างความใฝ่ฝันของอาชีพภายในสาขาการจัดการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพหรือการต้อนรับ

มาตรฐานขั้นสูงที่บัณฑิตศึกษาจะดำเนินการรวมถึงความสามารถในการตีความทฤษฎีและการปฏิบัติในขอบเขตการจัดการ ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าอิสระที่แสดงถึงระดับความรู้ขั้นสูงโดยใช้การวิเคราะห์คำพูดและการสอบสวนที่สำคัญในบริบทการจัดการที่เกี่ยวข้อง

ด้วยการบูรณาการงานบูรณาการและความก้าวหน้าทางทฤษฎีผู้สำเร็จการศึกษาจะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง (แต่ไม่เฉพาะ) ในด้านธุรกิจสุขภาพการต้อนรับหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับรองพิเศษในโปรแกรมนี้

ข้อมูลรางวัล

รวมคุณสมบัติ

ประกาศนียบัตรด้านการจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อให้ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารธุรกิจนักศึกษาจะต้องผ่านจำนวน 120 หน่วยกิต

เกณฑ์การเข้า

ข้อกำหนดในการรับเข้าเรียนและการเข้าศึกษาสำหรับคุณสมบัตินี้เป็นไปตามข้อบังคับทางวิชาการและเกณฑ์ต่อไปนี้:

ผู้สมัครทั้งหมดจะต้องส่งคำแถลง 400 คำเกี่ยวกับเป้าหมายอาชีพของตนเองและเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้สมัครอาจได้รับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองหรือทาง Skype เพื่อประเมินความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ

ผู้สมัครทุกคนต้องมี:

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่ NZQA Level 7 หรือเทียบเท่า หรือ
  • ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
  • ปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าระดับ 8
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.พ. 2019
กรกฎาคม 2019
Duration
ระยะเวลา
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
19,950 NZD
Locations
นิวซีแลนด์ - Rotorua, Bay Of Plenty
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : กรกฎาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : พ.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.พ. 2019
นิวซีแลนด์ - Rotorua, Bay Of Plenty
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
กรกฎาคม 2019
นิวซีแลนด์ - Rotorua, Bay Of Plenty
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
พ.ย. 2019
นิวซีแลนด์ - Rotorua, Bay Of Plenty
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด