PGDip ในตลาดการเงิน

University of Johannesburg

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

PGDip ในตลาดการเงิน

University of Johannesburg

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจของนักเรียนในสาขาของตลาดการเงินและ Stockbroking เป็นเขตข้อมูลเป็นสหวิทยาการในธรรมชาติและทำหน้าที่ในการเสริมสร้างและลึกความรู้ของนักเรียน หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรกว้างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดการเงิน โปรแกรมเน้นการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์และการประเมินผลภายในแต่ละหัวข้อรวมทั้งการประยุกต์ใช้ความสมบูรณ์และจริยธรรมในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพ คุณสมบัตินี้ต้องการการมีส่วนร่วมทางทฤษฎีและความเป็นอิสระทางปัญญาในระดับสูงรวมทั้งความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่บริบทต่างๆเพื่อที่จะทำผลงานที่เป็นมืออาชีพหรือมีทักษะสูง การเรียนรู้หลักของหลักสูตรจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการสังเคราะห์หลักการพื้นฐานของหุ้นโบรกเกอร์ที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่หน่วยงานที่ใช้งาน นักเรียนที่ประสบความสำเร็จจะได้รับมุมมองด้านการลงทุนในหุ้นโดยรวมซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการจ้างงาน

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ:

 • นักเรียนที่มีศักยภาพต้องอยู่ในความครอบครองของ:
  • ตลาดการเงินกำหนดระดับปริญญาตรีการพาณิชย์ในระดับ NQF ระดับ 6 / ระดับ NQF ใหม่ 7; หรือ
  • ตลาดการเงินกำหนดวุฒิการศึกษาขั้นสูงในระดับ NQF เก่า 6 / ระดับ NQF ใหม่ 7; หรือ
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ในระดับ NQF 6 / NQF ระดับ 7 ที่เก่าแก่และมีประสบการณ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินซึ่งกระทรวงการคลังและการจัดการการลงทุนพิจารณาแล้ว หรือ
  • ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในตลาดการเงินซึ่งกระทรวงการคลังและการจัดการการลงทุน (Department of Finance and Investment Management) ยอมรับว่าเป็นไปตามการรับรู้การเรียนรู้ที่ผ่านมารวมทั้งการสอบเข้า)
 • การคัดเลือกขึ้นอยู่กับผลงานทางวิชาการและความพร้อมของสถานที่และด้วยเหตุนี้อาจทำให้เกิดการใช้เกณฑ์ / ข้อกำหนดเพิ่มเติม และ
 • ข้อกำหนดขั้นสุดท้ายสำหรับการรับเข้าเรียนครั้งสุดท้ายจะเป็นไปตามเวลาที่แผนกกำหนด

รายละเอียดการติดต่อ: Ms Corlise Le Roux / 011 559 4346 / corlisel@uj.ac.za

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.พ. 2019
Duration
ระยะเวลา
1 - 2 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Locations
แอฟริกาใต้ - Johannesburg, Gauteng
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.พ. 2019
แอฟริกาใต้ - Johannesburg, Gauteng
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด