การวิเคราะห์ทางการเงินขั้นสูง

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

เค้าร่างหลักสูตร

การวิเคราะห์การเงิน: ตอนที่ 1

 • การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุน
 • ผู้ใช้คนอื่นและความต้องการของพวกเขา
 • การวิเคราะห์แนวนอนและการวิเคราะห์แนวโน้ม
 • การวิเคราะห์ในแนวตั้ง
 • การวิเคราะห์อัตราส่วน
 • จุดอ่อนและข้อ จำกัด

การวิเคราะห์ทางการเงิน: ตอนที่ 2

 • ไดรฟ์ข้อมูล
 • การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ประกาศรายได้การประชุมทางโทรศัพท์และการนำเสนอของนักลงทุน
 • สื่อประชาสัมพันธ์: ข่าวประชาสัมพันธ์และหนังสือพิมพ์
 • สื่อสังคมออนไลน์และประกาศทางอินเตอร์เน็ต

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และใช้เครื่องมือทางการบัญชีและการเงินเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
 • ผู้ที่ต้องการเข้าใจและใช้ความรู้ด้านบัญชีเพื่อการตัดสินใจในการดำเนินงานและการจัดการ

ผลการเรียนรู้

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วคุณจะสามารถเข้าใจได้ว่า:

 • ประเด็นหลักของผลการปฏิบัติงานที่สามารถประเมินได้ผ่านงบการเงิน
 • ใช้การวิเคราะห์แนวนอนแนวโน้มแนวตั้งและอัตราส่วนกับงบการเงินที่อยู่ในรายงานประจำปีขององค์กรได้อย่างไร
 • วิธีการประเมิน บริษัท จากมุมมองของนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงินดังกล่าวได้รับการสื่อสารผ่านรูปแบบต่างๆและในรูปแบบต่างๆ
 • การสื่อสารในองค์กรนั้นอาจมีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง แต่อาจนำเสนอเขียนหรือแจกจ่ายในลักษณะที่ส่งสัญญาณข้อมูล

สิ่งที่รวมอยู่

 • การฝึกอบรมในห้องเรียน 12 ชั่วโมง
 • อาหารกลางวันและเครื่องดื่มเบา ๆ
 • ใบรับรองหลักสูตร
 • สินค้าแบรนด์
อัปเดตล่าสุดเมื่อ มี.ค. 2020

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all o ... อ่านเพิ่มเติม

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all over the world. อ่านบทย่อ

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ