แน่นอนมัน - Windows 7 องค์กรช่างเทคนิคสนับสนุนสก์ท็อป (70-685)

Damelin Part Time

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

แน่นอนมัน - Windows 7 องค์กรช่างเทคนิคสนับสนุนสก์ท็อป (70-685)

Damelin Part Time

หลักสูตรในการสนับสนุนด้านไอที - โครงการสั้น Windows 7 องค์กรสก์ท็อปการสนับสนุนช่างเทคนิค (70-685)


รับรอง

เกี่ยวกับความสำเร็จของโปรแกรมและหากผู้เรียนพบอำนาจใน PoE ที่ผู้เรียนจะได้รับจดหมาย Damelin ผลสรุปมาตรฐานหน่วยที่ครอบคลุมและ Damelin จะนำไปใช้กับกระทรวงไอซีที SETA ในนามของผู้เรียนสำหรับการรับรองความสามารถกับ มาตรฐานครอบคลุมหน่วยร่วมกับเครดิตที่ได้รับ เมื่อเสร็จสิ้นการประสบความสำเร็จของตัวเลือกการสอบระหว่างประเทศ MCITP ที่ผู้เรียนจะได้รับ Windows 7 องค์กรสก์ท็อปการสนับสนุนด้านเทคนิคการรับรองสำหรับการรับรู้ระหว่างประเทศ


ข้อกำหนดในการเข้า

  • ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ในระดับ NQF 4 / เกรด 12 หรือเทียบเท่า
  • ได้รับการอนุมัติการยกเว้นกสท.
  • ความรู้พื้นฐานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (แป้นพิมพ์เมาส์ ฯลฯ .)ระยะเวลาแน่นอน

ระยะเวลาโครงการคือ 46 ชั่วโมงและการเรียนการสอนเป็นใบหน้าเพื่อใบหน้าขึ้นอยู่กับเวลาประมาณ NQF นี้ไม่รวมถึงเวลาที่จะเสร็จสิ้นการประเมินผลการทำวิจัยและการศึกษาด้วยตนเอง แต่ละมหาวิทยาลัย Damelin มีตารางเวลาการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน โครงการที่นำเสนอในช่วงสัปดาห์ที่ในช่วงเย็นหรือวันเสาร์


แนะนำหลักสูตร

โครงการทักษะนี้จะจัดให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการ Windows 7 องค์กรสก์ท็อปการสนับสนุนช่างเทคนิค (70-685) เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและผู้เรียนอาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์สอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายนอกสำหรับการยอมรับในระดับสากล โครงการทักษะนี้เป็นส่วนหนึ่งของ SETA กระทรวงไอซีทีได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาเต็มรูปแบบ: FET รับรอง: การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ SAQA ID 21,191 ระดับ 4 120 หน่วยกิต

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.พ. 2019
Duration
ระยะเวลา
46 
นอกเวลา
Locations
แอฟริกาใต้ - Johannesburg, Gauteng
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.พ. 2019
แอฟริกาใต้ - Johannesburg, Gauteng
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด