เทคโนโลยีฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์

Hillsborough Community College

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

เทคโนโลยีฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์

Hillsborough Community College

โปรแกรมเทคโนโลยีฐานข้อมูลให้นักเรียนมีแนวทางทั่วไปในการออกแบบฐานข้อมูลการเขียนโปรแกรมและการบริหารจัดการ

ข้อกำหนดด้านการศึกษาทั่วไป

 • ENC 1101 องค์ประกอบภาษาอังกฤษ I - 3 cr.
 • ENC 1102 องค์ประกอบภาษาอังกฤษ II - 3 cr.
 • คณิตศาสตร์ศึกษาทั่วไป (โอน) - 3 cr
 • มนุษยศาสตร์ศาสตร์ - 3 cr
 • สังคมศึกษาศาสตร์ - 3 cr

หลักสูตรที่จำเป็นสำหรับหลักสูตร

 • CGS 1000 * บทนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี - 3 cr
 • CGS 1103 การบริหารโครงการ - 3 cr.
 • CGS 2301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - 3 cr.
 • CGS 2541 การออกแบบฐานข้อมูล - 3 cr.
 • CIS 2321 การวิเคราะห์ระบบ - 3 cr.
 • CNT 1401 การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเบื้องต้น - 3 cr
 • ลอจิกการตั้งโปรแกรม COP 1000 - 3 cr.
 • CTS 1305 บทนำสู่ระบบเครือข่าย - 3 cr
 • CTS 2440 การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล SQL - 3 cr
 • CTS 2441 การจัดการฐานข้อมูล I - 3 cr
 • CTS 2442 การบริหารฐานข้อมูล II - 3 cr.
 • CTS 2445 การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลขั้นสูง - 3 cr.
 • CTS 2939 เทคโนโลยีฐานข้อมูล Capstone - 3 cr.
 • วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 9 cr
* หลักสูตรที่แนะนำสำหรับภาคการศึกษาแรก
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
สหรัฐอเมริกา - Tampa, Florida
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
สหรัฐอเมริกา - Tampa, Florida
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด