อนุปริญญา (เพิ่มเติม) สาขาเทคโนโลยีอาหาร

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

วัตถุประสงค์หลักของอนุปริญญา (เพิ่มเติม) สาขาเทคโนโลยีอาหารคือการพัฒนาบัณฑิตที่สามารถแสดงความรู้และทักษะที่มุ่งเน้นในเทคโนโลยีอาหาร ดังนั้นโปรแกรมจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดเตรียมนักเรียนด้วยความรู้เชิงลึกและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหลักการทั่วไปและทักษะการปฏิบัติที่ใช้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาหาร ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับอนุปริญญาและความร่วมมือกับสถาบัน / หน่วยงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้องนักเรียนจะได้สัมผัสกับโลกแห่งการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับและทักษะการปฏิบัติในบริบทการทำงาน ประสบการณ์การเรียนการสอนและสถานที่ทำงานช่วยให้นักเรียนที่ประสบความสำเร็จสามารถเข้าถึงอาชีพและโอกาสการจ้างงานจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญของพวกเขา

แค็ตตาล็อกความคิด / Unsplash

ผลลัพธ์ระดับการออก

นักเรียนควรสามารถ:

 • ระบุประเมินและแก้ไขปัญหาทั้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำและไม่คุ้นเคยโดยใช้ขั้นตอน / วิธีการ / เทคนิคที่ถูกต้อง
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีในทีม
 • จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและเรียนรู้ใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบมีโครงสร้าง
 • วิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินข้อมูลทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเคมีวิเคราะห์ / เทคโนโลยีชีวภาพ / เทคโนโลยีอาหาร
 • แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ / เทคโนโลยีชีวภาพ / เทคโนโลยีอาหารและสาขา / สาขาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือระบบอื่นอย่างไร
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพของตนเองและประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • นำเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมายโดยใช้อนุสัญญาทางวิทยาศาสตร์และการศึกษา / วิชาชีพและรูปแบบ
 • แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้อื่นโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพและ / หรือจริยธรรมที่ได้รับการยอมรับ

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

 • APS ขั้นต่ำ: 21
 • ภาษาอังกฤษ: 4 (50%)
 • คณิตศาสตร์: 3 (40%)
 • วิทยาศาสตร์กายภาพ: 3 (40% +)
 • ศาสตร์ชีวิต 3 (40% +)

โอกาสในการทำงาน

นักเทคโนโลยีอาหารทำการวิจัยการผลิตการแปรรูปการเก็บรักษาการบรรจุและการแจกจ่ายอาหาร

อัปเดตล่าสุดเมื่อ May 2020

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... อ่านเพิ่มเติม

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. อ่านบทย่อ

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ