หมวดหมู่ยอดนิยม

หลักสูตรยอดนิยม

หลักสูตร Pathway คือการศึกษาหนึ่งปีเพื่อแนะนำหลักสูตรปริญญาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หลักสูตรเหล่านี้ให้การฝึกอบรมนักศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาเช่น ศิลปะ, มนุษยศาสตร์, ธุรกิจ, ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งชีวิต, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและอีกมากมาย นอกจากนี้ หลักสูตร Pathway จะช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้พัฒนาความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น โดยทั่วไปแล้ว แผนการศึกษาจะมุ่งเน้นที่นักเรียนผู้ที่ไม่ได้รับคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาในการรับสมัครแบบปกติ ความหลากหลายของหลักสูตร Pathway ที่แตกต่างกันอาจมีมากมาย - อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณ! เริ่มต้นการค้นหาโดยลองดูหลักสูตร Pathways ที่เป็นที่นิยม ตามรายการด้านล่างนี้

หลักสูตร Pathway ที่เพิ่มใหม่

Bournemouth & Poole College

การเข้าถึงมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

พฤศจิกายน 30, 2018
หลักสูตร International Access to University เป็นโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทั่วไป 8 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะและการออกแบบธุรกิจการศึกษาคอมพิวเตอร์มนุษยศาสตร์สื่อมวลชนดนตรีศิลปะการแสดงและวิทยาศาสตร์… [+] [-]

TasTAFE

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Pathway Programme)

ตุลาคม 10, 2018
ครู TasTAFE ทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังสอนทักษะที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติและนำไปสู่ผลลัพธ์ในการจ้างงาน นักเรียนจะได้รับทักษะในการเขียนโปรแกรมระบบเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์การให้บริการการสนับสนุนลูกค้าและการพัฒนาเว็บ… [+] [-]

Washington State University

ปีสากลแห่งด้านสังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์

กันยายน 13, 2018
International Year หนึ่งในสังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์จะเตรียมคุณเพื่อเข้าสู่ภาคการศึกษาถัดไปของหลักสูตรปริญญาตรีที่ Washington State University เมื่อสำเร็จหลักสูตร International Year One และเพื่อเข้ารับการรับรองจากมหาวิทยาลัยสำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคุณสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีต่อไปที่ Washington State University การเปลี่ยนจากโปรแกรม INTO WSU ไปเป็นหลักสูตรระดับมหา… [+]วิทยาลัยเรียกว่าความคืบหน้า [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

หลักสูตร Pathway คืออะไร

หลักสูตร Pathway ต่างๆ คืออะไร?
หลักสูตร Pathway ต่างๆ คืออะไร? สถาบันการศึกษาหลายแห่งทั่วโลกเสนอหลักสูตร Pathway ต่างๆ เพื่อช่วยนักศึกษาต่างชาติในการเลือกเก็บหน่วยกิตหลักสูตรทางวิชาการระยะสั้น เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนมากแล้วนักเรียนจะได้พัฒนาความคล่องในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ประเทศนั้นๆใช้ในการสอน โดยทั่วไปแล้ว แผนการศึกษาจะมุ่งเน้นที่นักเรียนผู้ที่ไม่ได้รับคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาในการรับสมัครแบบปกติ นอกจากนี้ บางหลักสูตรยังเสนอกลุ่มของชั้นเรียนให้เลือก สำหรับนักเรียนที่ต้องการตัวเลือกที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อกลับไปศึกษาที่วิทยาลัยหรือเริ่มต้นการเรียน ในบางกรณี หน่วยกิตที่ได้รับอาจถูกถ่ายโอนไปยังการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหรือระดับปริญญาแบบออนไลน์ ผ่านทางโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน หลักสูตรการเรียนการสอนนั้น จะใช้เวลาหนึ่งปีการศึกษา หลักสูตรเหล่านี้ เป็นผลจากการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนผู้ให้การสนับสนุนและผู้สนับสนุนด้านการเงิน เช่น เจ้าของร่วมธุรกิจของ INTO

อะไรคือประโยชน์ของการเข้าศึกษาหลักสูตร Pathway?
ทำไมหลักสูตร Pathway จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก? ตัวเลือกการศึกษาพื้นฐานเหล่านี้ ช่วยแก้ปัญหาที่นักเรียนอาจต้องเผชิญ เมื่อเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตร Patjway ต่างๆ จะให้ความพร้อมสำหรับนักเรียน โดยการให้คำแนะนำด้านภาษาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง แผนการศึกษาดังกล่าว ยังช่วยให้บุคคลจากหลายภาคส่วน สามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ ตัวอย่างเช่น ผู้มีวิชาชีพสามารถสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เสริมทักษะเพื่อการพัฒนาอาชีพได้ ตัวช่วยเหล่านี้ ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักเรียนในการศึกษาและสามารถรับภาระการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ด้วยการเสริมทักษะการเขียน, การสื่อสารและการจัดการเวลา ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

อาชีพประเภทใด ที่คุณคาดหวังที่จะได้รับจากหลักสูตร Pathway?
หลักสูตร Pathway ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับความเข้มงวดและค่าใช้จ่ายของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยที่เฉพาะเจาะจงได้ เมื่อสำเร็จหลักสูตรการศึกษาแล้ว หากนักศึกษาเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป จะเป็นการเปิดประตูสู่อาชีพจำนวนมากมาย ตัวอย่างเช่น การศึกษาระดับปริญญาสี่ปี มักจะมีความต้องการในครูโรงเรียนประถมหรือผู้จัดการฝ่ายขาย อาชีพที่ให้ค่าตอบแทนสูงต่างๆ มีรองรับสำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ตำแหน่งงานผู้บริหารธุรกิจจนถึงนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงนักออกแบบกราฟิก

เมื่อใดควรรับการศึกษาหลักสูตร Pathway?
นักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาหลักสูตรเหล่านี้ เพื่อนำทางหรือเริ่มต้นการศึกษาระดับปริญญาตรีหลังจากสำเร็จระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร Pathway ใช้ระยะเวลาการศึกษากี่ปี? โดยปกตินักเรียนจะใช้ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษาเพื่อสำเร็จหลักสูตร ในบางโรงเรียนนั้นหมายถึงการเข้าชั้นเรียนเป็นเวลา 3 ภาคการศึกษา แม้ว่าจำนวนของภาคการศึกษาหรือไตรมาสจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโรงเรียนและประเทศที่เข้ารับการศึกษา เมื่อการเรียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว นักเรียนจะมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่สองของเส้นทางการศึกษารับปริญาที่เลือก

สามารถศึกษาหลักสูตร Pathway ได้ที่ไหนบ้าง?
หลักสูตร Pathways ค่อนข้างใหม่สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา แต่เป็นตัวเลือกพื้นฐานที่มีขึ้นในสหรัฐ, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลียและทั่วโลก การเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มอัตราการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาต่างชาติ จึงเป็นข่าวดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาโรงเรียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนักเรียนมีความเข้าใจภาษาอังกฤษอยู่บ้างและอาจได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนทางภาษาเพิ่มเติม เพื่อสำเร็จหลักสูตร Pathway สามารถทำได้ผ่านหลักสูตรแบบออนไลน์ นักเรียนอาจจำเป็นต้องเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเรียนรู้เสร็จสมบูรณ์

การศึกษาหลักสูตร Pathway นั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าศึกษาหลักสูตร Pathway นั้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโรงเรียนและประเทศที่เข้ารับการศึกษา นักเรียนบางคนอาจพบว่าการที่จะสำเร็จการเรียนการสอนที่จำเป็น อาจได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หลักสูตร Pathway นั้นมีวิชาอะไรให้ศึกษาบ้าง?
ดังเช่นหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียน หลักสูตร Pathway มักประกอบด้วยการเขียนขั้นพื้นฐาน, การแนะนำการเงินส่วนบุคคล, วิทยาศาสตร์, ดนตรีและ/หรือมีการเรียนการสอนด้านทักษะชีวิต ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโรงเรียน ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจรวมหลักสูตรเกี่ยวกับความถนัดทางการศึกษาเช่น การจดบันทึกและการพิมพ์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญา 4 ปี และถ่ายทอดพื้นฐานความรู้ในปีแรกของการเรียนในชั้นเรียน

หลักสูตร Pathway เป็นการประเมินผลประเภทใด?
เพื่อความสำเร็จในการศึกษาหลักสูตร Pathway อย่างสมบูรณ์ นักเรียนส่วนใหญ่ต้องสำเร็จการประเมินหลายอย่าง สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงการเข้าร่วมในชั้นเรียนโดยเฉพาะ หรือการเรียนแบบออนไลน์ แน่นอนว่านักเรียนควรวางแผนการเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ และได้รับผลคะแนนสอบผ่านตามความคืบหน้าของหลักสูตร แต่ละแผนอาจมีการปรับให้เหมาะกับสูตร ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาและผู้สนับสนุนการประเมิน

หลักสูตร Pathway นั้นเทียบกับหลักสูตรปริญญาอื่นๆ อย่างไร?
หลักสูตร Pathways ถือว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรเหล่านี้อาจเทียบได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเตรียมความพร้อมหรือพื้นฐานการศึกษา ตัวอย่างเช่น นักเรียนอาจได้รับใบรับรองการบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีผ่านการเรียนทางออนไลน์ เพื่อเริ่มหลักสูตรระดับวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรออนไลน์เหล่านี้ มักประกอบด้วยบทเรียนดิจิทัลและตำราเรียน และการสนับสนุนต่างๆ โดยทั่วไปผ่านทางออนไลน์หรือทางอีเมล อีกวิธีหนึ่งที่นักเรียนศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมและหลักสูตรพื้นฐาน คือการพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ได้ทำงานหรือก้าวไปสู่เส้นทางการแข่งขันทางการศึกษา หลักสูตร Pathway ส่วนใหญ่ให้การศึกษาทั่วไปด้านการเขียน, คณิตศาสตร์และวิชาพื้นฐานอื่นๆ แต่บางหลักสูตร Pathway บางครั้งมีความเฉพาะในด้านการศึกษาบางวิชา เช่น การบัญชีหรือรัฐศาสตร์ ในปีแรกของการเรียนในระดับอนุปริญญา มีแนวโน้มที่จะรวมหลักสูตรการศึกษาทั่วไป แต่ในปีที่สองของหลักสูตรจะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ด้านธุรกิจและการจัดการ โดยทั่วไปจะเจาะลีกในการศึกษา เช่น แนวทางปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ขณะที่อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การพยาบาลนั้นจะให้ความรู้ทางการแพทย์ ประเภทของการเรียนเฉพาะด้านนี้ ไม่มีในพื้นฐานหลักสูตร Pathway แต่หลักสูตร Pathway จะช่วยเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน เพื่อที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา

สามารถสมัครหลักสูตร Pathway ได้อย่างไร?
ศึกษาหลักสูตร Pathway ที่มีเปิดสอนอยู่ทั่วโลก เพื่อหาแนวทางหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ เมื่อคุณได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ให้ติดต่อหน่วยงานการรับสมัครเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือก โดยการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลโดยตรงในหน้าโปรไฟล์ของโรงเรียน