หลักสูตรในการชม - โปรแกรมทักษะในการแรงงานสัมพันธ์

Damelin Part Time

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

หลักสูตรในการชม - โปรแกรมทักษะในการแรงงานสัมพันธ์

Damelin Part Time

หลักสูตร HR - ทักษะในโครงการแรงงานสัมพันธ์


รับรอง

เมื่อเสร็จสิ้นการประสบความสำเร็จของโปรแกรมและหากผู้เรียนที่มีการประกาศว่า "อำนาจ" ใน PoE ที่ผู้เรียนจะได้รับ Damelin ผลจดหมายสรุปมาตรฐานหน่วยที่ครอบคลุมและ Damelin จะนำไปใช้ SABPP ในนามของผู้เรียนสำหรับทักษะโครงการในแรงงานสัมพันธ์: SAQA ID 67511 (เครดิต 28) ที่ได้รับรางวัล


ข้อกำหนดในการเข้า

  • ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ความรู้คอมพิวเตอร์ NQF 3 / ชั้นประถมศึกษาปี 11
  • ได้รับการยกเว้นกสท. จะต้องได้รับการยกเว้นจากการทำพื้นฐานดังนี้:
  • ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ที่ NQF 4 / ชั้นประถมศึกษาปี 12
  • ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เป็นภาษาที่ 2 ของแอฟริกาใต้ที่ NQF 3 / ชั้นประถมศึกษาปี 11
  • ค่าเข้าชมอาจจะมีการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่วิชาการ
  • ระยะเวลาแน่นอน


ระยะเวลาโครงการคือ 56 ชั่วโมงและการเรียนการสอนเป็นใบหน้าเพื่อใบหน้าขึ้นอยู่กับเวลาประมาณ NQF นี้ไม่รวมถึงเวลาที่จะได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นการวิจัยและการศึกษาด้วยตนเอง แต่ละมหาวิทยาลัย Damelin มีตารางเวลาการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน โครงการที่นำเสนอในช่วงสัปดาห์ที่ในช่วงเย็นหรือวันเสาร์


แนะนำหลักสูตร

โครงการทักษะนี้เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับการรับรองวุฒิการศึกษา SABPP เต็มรับรอง FET: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ SAQA ID 67,511 NQF ระดับที่ 4 และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในความสัมพันธ์ภายในตลาดแรงงานแอฟริกาใต้ ผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกันจะถูกตรวจสอบและวิธีการที่พวกเขามีอิทธิพลต่อตลาดแรงงานเช่นเดียวกับกฎหมายแรงงานต่างๆที่ควบคุมแรงงานแอฟริกาใต้ โปรแกรมช่วยให้การเข้าถึงและความยืดหยุ่นในการจ้างงานของตนเองและผู้เรียนว่างงานมันเป็นโปรแกรมพื้นฐานในด้านนี้และจะมีความคุ้มค่าให้กับผู้เรียนที่ต้องการจะมีอาชีพในการแรงงานสัมพันธ์หรือเจ้าของธุรกิจที่จำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานเหล่านี้

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.พ. 2019
Duration
ระยะเวลา
56 
นอกเวลา
Locations
แอฟริกาใต้ - Johannesburg, Gauteng
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.พ. 2019
แอฟริกาใต้ - Johannesburg, Gauteng
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด