Read the Official Description

หลักสูตร HR - หลักสูตรทักษะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์


รับรอง

เมื่อเสร็จสิ้นการประสบความสำเร็จของโปรแกรมและถ้าผู้เรียนมีการประกาศ "พนักงานเจ้าหน้าที่" ใน PoE ที่ผู้เรียนจะได้รับ Damelin ผลจดหมายสรุปมาตรฐานหน่วยที่ครอบคลุมและ Damelin จะนำไปใช้ SABPP ในนามของผู้เรียนสำหรับหลักสูตรทักษะในการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ: SAQA ID 67511 (เครดิต 36) ที่ได้รับรางวัล


ข้อกำหนดในการเข้า

  • ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ความรู้คอมพิวเตอร์ NQF 3 / ชั้นประถมศึกษาปี 11
  • ได้รับการยกเว้นกสท. จะต้องได้รับการยกเว้นจากการทำพื้นฐานดังนี้:
  • ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ที่ NQF 4 / ชั้นประถมศึกษาปี 12
  • ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เป็นภาษาที่ 2 ของแอฟริกาใต้ที่ NQF 3 / ชั้นประถมศึกษาปี 11
  • ค่าเข้าชมอาจจะมีการสัมภาษณ์กับพนักงานวิชาการ
ระยะเวลาแน่นอน

ระยะเวลาโครงการ 72 ชั่วโมงและการเรียนการสอนที่มีใบหน้าเพื่อใบหน้าขึ้นอยู่กับเวลาประมาณ NQF นี้ไม่รวมถึงเวลาที่จะได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นการวิจัยและการศึกษาด้วยตนเอง แต่ละมหาวิทยาลัย Damelin มีตารางเวลาการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน โครงการที่นำเสนอในช่วงสัปดาห์ที่ในช่วงเย็นหรือวันเสาร์


แนะนำหลักสูตร

โครงการทักษะนี้เป็นส่วนหนึ่งของ SABPP ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาเต็มรูปแบบ FET รับรอง: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ SAQA ID 67,511 NQF ระดับที่ 4 และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเพื่อให้พวกเขามีความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โปรแกรมช่วยให้การเข้าถึงและความยืดหยุ่นในการจ้างงานของตนเองและผู้เรียนว่างงานมันเป็นโปรแกรมพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และจะมีค่าให้กับผู้เรียนที่ต้องการจะมีอาชีพในการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการการจัดการคนพื้นฐานและ / หรือทักษะการรับสมัคร

Program taught in:
อังกฤษ

See 137 more programs offered by Damelin Part Time »

หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.พ. 2019
Duration
72 
นอกเวลา
อื่นๆ