หลักสูตรและการบัญชี - โปรแกรมทักษะในการคืนภาษีรายได้ (ICB)

Damelin Part Time

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

หลักสูตรและการบัญชี - โปรแกรมทักษะในการคืนภาษีรายได้ (ICB)

Damelin Part Time

หลักสูตรในการทำบัญชีและการบัญชี - หลักสูตรทักษะในการคืนภาษีรายได้ (ICB)


รับรอง

เมื่อเสร็จสิ้นการประสบความสำเร็จของโปรแกรมที่จะออก ICB เรียนมีหนังสือสรุปผลโมดูลที่ครอบคลุม ICB จะนำไปใช้ FASSET ในนามของผู้เรียนสำหรับหลักสูตรทักษะในการรับคืนภาษีเงินได้ที่ได้รับรางวัล ผลการเรียนจะได้รับการบันทึกไว้ในประวัติ ICB เรียนฐานข้อมูลแห่งชาติภายใน 3 เดือนของความสำเร็จ


ข้อกำหนดในการเข้า

  • ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษที่ NQF 4 / เกรด 12 หรือเทียบเท่า
  • ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ NQF 4 / เกรด 12 หรือเทียบเท่า
  • ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้การบัญชีที่ NQF 4 / เกรด 12 หรือเทียบเท่า
  • จะเป็นการดีที่ผู้เรียนควรได้เสร็จสิ้นการโครงการทักษะในการทำบัญชีงบทดลองและงบการเงินก่อนที่จะลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมนี้
  • ค่าเข้าชมอาจจะมีการสัมภาษณ์กับพนักงานวิชาการระยะเวลาแน่นอน

ระยะเวลาโครงการคือ 60 ชั่วโมงและการเรียนการสอนเป็นใบหน้าเพื่อใบหน้าขึ้นอยู่กับเวลาประมาณ NQF นี้ไม่รวมถึงเวลาที่จะได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นการวิจัยและการศึกษาด้วยตนเอง แต่ละมหาวิทยาลัย Damelin มีตารางเวลาการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน โครงการที่นำเสนอในช่วงสัปดาห์ที่ในช่วงเย็นหรือวันเสาร์


แนะนำหลักสูตร

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการรับรองโดย ICB และสำหรับผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบต้นทุนงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่บัญชีในองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ ผู้เรียนยังจะสามารถที่จะระบุและเข้าใจประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินในองค์กร

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.พ. 2019
Duration
ระยะเวลา
60 
นอกเวลา
Locations
แอฟริกาใต้ - Johannesburg, Gauteng
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.พ. 2019
แอฟริกาใต้ - Johannesburg, Gauteng
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด