Keystone logo

2 หลักสูตรอนุปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรม ใน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ใน สหรัฐอเมริกา 2023

ภาพรวม

การศึกษาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักแสดงคนอื่น ๆ ในเวทีโลก ซึ่งจะรวมถึงเรื่องต่าง ๆ เช่นความขัดแย้งเศรษฐกิจการเมืองสิ่งแวดล้อมและปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อมากกว่าหนึ่งประเทศ

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีให้ส่วนใหญ่โดยภาครัฐมีการควบคุมและการระดมทุนที่มาจากสามระดับท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางในการสั่งซื้อที่ความต้องการที่พบในการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาจะรวมถึงการเขียนเรียงความการรับสมัครของคุณ (หรือที่เรียกเป็นคำสั่งของวัตถุประสงค์หรือบันทึกย่อ), สำเนาบันทึกข้อเสนอแนะ / ตัวอักษรอ้างอิงการทดสอบภาษา

Associate of Arts หรืออนุปริญญาศิลปศาสตร์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยปกติแล้วจะสามารถศึกษาสำเร็จภายในสองปี การศึกษาระดับนี้จะทำให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เลือกศึกษา จึงสามารถช่วยให้มีโอกาสไปศึกษาต่อหรือสมัครงานได้

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • หลักสูตรอนุปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์
  • สหรัฐอเมริกา
  • สังคมศาสตร์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน