Keystone logo

3 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ใน การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการร้านอาหาร 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
  • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • การจัดการร้านอาหาร
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ใน การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการร้านอาหาร

โปรแกรมการจัดการร้านอาหารอาจทำให้นักเรียนได้รับทราบถึงหน้าที่ด้านการบริหารทักษะและโปรโตคอล ผู้จัดการร้านอาหารเรียนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถรับผิดชอบในการจ้างและฝึกอบรมพนักงานใหม่ ผู้จัดการมักจะรับผิดชอบค่าแรงของพนักงาน

Associate of Science เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลที่ต้องการวุฒิการศึกษาอย่างรวดเร็วเพื่อก้าวไปสู่อาชีพของตน การศึกษาระดับปริญญาประเภทของนี้ให้ทักษะเพิ่มเติม และมีความหลากหลายของสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสามารถเข้าศึกษาได้