หลักสูตรบริหารธุรกิจ - หลักการของกฎหมายการค้า (CIS)

Damelin Part Time

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ - หลักการของกฎหมายการค้า (CIS)

Damelin Part Time

หลักสูตรบริหารธุรกิจ - โครงการทักษะในหลักการทั่วไปของกฎหมายการค้า (CIS)


รับรอง

เมื่อเสร็จสิ้นการประสบความสำเร็จของแต่ละโปรแกรมทักษะ CIS จะออกเรียนกับหนังสือสรุปผลโมดูลและสินเชื่อประสบความสำเร็จ เฉพาะเมื่อเสร็จสิ้นการ 3 โมดูลต่อคุณสมบัติเต็มรูปแบบผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองด้วย FASSET ผลการเรียนจะได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลการเรียนรู้แห่งชาติ CIS ประวัติภายใน 6 เดือนของความสำเร็จ


ข้อกำหนดในการเข้า

  • ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษที่ NQF 4 / เกรด 12 หรือเทียบเท่า
  • ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ NQF 4 / เกรด 12 หรือเทียบเท่า
  • ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้การบัญชีที่ NQF 4 / เกรด 12 หรือเทียบเท่า
  • ค่าเข้าชมอาจจะมีการสัมภาษณ์กับพนักงานวิชาการระยะเวลาแน่นอน

ระยะเวลาโครงการคือ 65 ชั่​​วโมงและการเรียนการสอนเป็นใบหน้าเพื่อใบหน้าขึ้นอยู่กับเวลาประมาณ NQF นี้ไม่รวมถึงเวลาที่จะได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นการวิจัยและการศึกษาด้วยตนเอง แต่ละมหาวิทยาลัย Damelin มีตารางเวลาการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน โครงการที่นำเสนอในช่วงสัปดาห์ที่ในช่วงเย็นหรือวันเสาร์


แนะนำหลักสูตร

โครงการทักษะนี้เป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติ CIS มืออาชีพในการบริหารและการบริหารซึ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สามารถนำมาใช้ในความหลากหลายของหน่วยงานเช่นเดียวกับความเข้าใจในปรัชญาการดำเนินงานและความต้องการของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนในการขั้นตอนที่สูงขึ้นของการเรียนรู้ในการกำกับดูแลการบริหารและการเงินและขยายโอกาสของผู้เรียนเพื่อความก้าวหน้าผู้เรียนจะได้รับการติดตั้งที่มีทักษะหลักในการจัดการความหลากหลายของฟังก์ชั่นการบริหารภายในขอบเขตของการเงินสัญญาเทคโนโลยีสารสนเทศทางเศรษฐกิจและทักษะในการสื่อสาร นี้จะอ้างถึงความสามารถในการดูดซับการเรียนรู้ใหม่เช่นเดียวกับความสามารถในการใช้การเรียนรู้ที่หลากหลายของสถ​​านการณ์ที่คุ้นเคยและใหม่ คุณสมบัติเต็มรูปแบบจะถูกบันทึกไว้กับคุณสมบัติระดับมืออาชีพ CIS: การจัดการและการบริหารที่มี SAQA ID ฉบับที่ 60651 (129 หน่วยกิต)

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.พ. 2019
Duration
ระยะเวลา
65 
นอกเวลา
Locations
แอฟริกาใต้ - Johannesburg, Gauteng
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.พ. 2019
แอฟริกาใต้ - Johannesburg, Gauteng
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด