Read the Official Description

หลักสูตรในการทำบัญชีและการบัญชี - หลักสูตรระยะสั้นในการรายงานทางการเงินและการกำกับดูแลกรอบ (ICB)


รับรอง

เมื่อเสร็จสิ้นการประสบความสำเร็จของโปรแกรมสั้นผู้เรียนจะได้รับผล ICB จดหมายในการรายงานทางการเงินและกรอบการกำกับดูแล เพียงครั้งเดียวทั้งสี่โปรแกรมสั้นได้รับการประสบความสำเร็จใน ICB จะนำไปใช้ FASSET ในนามของผู้เรียนสำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแห่งชาติ: การบัญชีการเงินวุฒิการศึกษาที่ได้รับรางวัล ผลการเรียนจะได้รับการบันทึกไว้ในประวัติ ICB เรียนฐานข้อมูลแห่งชาติภายใน 3 เดือนของความสำเร็จ


ข้อกำหนดในการเข้า

  • เฉพาะผู้เรียนที่ได้เสร็จสิ้นการประสบความสำเร็จในทุกองค์ประกอบของประกาศนียบัตรแห่งชาติ: เทคนิคการบัญชีการเงิน, SAQA ID 36213, NQF ระดับ 5, เครดิต 251, ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงการลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมนี้ <./ li>
  • ก็ขอแนะนำว่าโครงการสั้นได้รับการจดทะเบียนร่วมกับโครงการสั้นในทฤษฎีการบัญชีและการปฏิบัติเช่นนี้ใช้วัสดุเดียวกันและหลังเป็นจริงการวิจัยองค์ประกอบของอดีต.


ระยะเวลาแน่นอน

ระยะเวลาโครงการคือ 48 ชั่วโมงและการเรียนการสอนเป็นใบหน้าเพื่อใบหน้า นี้ไม่รวมถึงเวลาที่จะได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นการวิจัยและการศึกษาด้วยตนเอง แต่ละมหาวิทยาลัย Damelin มีตารางเวลาการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน โครงการที่นำเสนอในช่วงสัปดาห์ที่ในช่วงเย็นหรือวันเสาร์


แนะนำหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของโครงการนี​​้คือการช่วยให้ผู้เรียนที่จะแสดงให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจในการบัญชีการเงินในส่วนของกรอบการกำกับดูแล เมื่อจบโปรแกรมนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในพื้นที่ที่สำคัญของการบัญชีการเงิน, ระบบสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกรอบ (รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ)

Program taught in:
อังกฤษ

See 137 more programs offered by Damelin Part Time »

หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.พ. 2019
Duration
48 
นอกเวลา
อื่นๆ