สัญญาร่วมการถ่ายโอนทางธุรกิจ (AB-DTA)

The Seattle Colleges

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

สัญญาร่วมการถ่ายโอนทางธุรกิจ (AB-DTA)

The Seattle Colleges

นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร AB สามารถตอบสนองความต้องการเบื้องต้นทางด้านการศึกษาและธุรกิจจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับโครงการธุรกิจวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐในรัฐวอชิงตันจำนวนมากในรัฐวอชิงตัน Associate in Business Requirements การศึกษาระดับปริญญานี้จะมอบให้เฉพาะนักเรียนที่มีหน่วยกิตระดับวิทยาลัย 90 หน่วยโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.0

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
สหรัฐอเมริกา - Seattle, District of Columbia
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
สหรัฐอเมริกา - Seattle, District of Columbia
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด