สถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วม

Kalamazoo Valley Community College

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วม

Kalamazoo Valley Community College

ขณะนี้นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนควรตรวจสอบการสอบวัดผลการทำงานของหลักสูตรสำหรับข้อมูลหลักสูตรและหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง นักเรียนควรปรึกษากับที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาเพื่อขอข้อมูลเฉพาะของโปรแกรม

ชั้นเรียนที่ต้องการ

 • เคมีทั่วไป I
 • การวาดภาพ Tech ด้วย AutoCAD
 • AutoCAD
 • การเขียนวิทยาลัย I
 • การเขียนเชิงวิทยาลัยครั้งที่ 2: วรรณคดี
 • Precalculus / ตรีโกณมิติ
 • แคลคูลัส 1
 • ฟิสิกส์วิทยาลัย I
 • ฟิสิกส์วิศวกรรม I
 • วิทยาลัยฟิสิกส์ 2
 • ฟิสิกส์วิศวกรรม 2
 • มนุษยศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • สังคมศาสตร์
 • สุขภาพ / พละศึกษา
 • วิชาเลือกวิชาเลือก
 • วิชาเลือกวิชาเลือก
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 19, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ม.ค. 2019
พฤษภาคม 2019
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
6,576 USD
ค่าธรรมเนียมรายปี 24 หน่วยกิต
Locations
สหรัฐอเมริกา - Kalamazoo, Michigan
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019, พฤษภาคม 2019, ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ม.ค. 2019, พฤษภาคม 2019, ก.ย. 2019
สหรัฐอเมริกา - Kalamazoo, Michigan
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด